Kaya Örtüleme, Şev Örtüleme, Kaya Düşmesi Koruma, Halat Ağlar

SPIDER® - Kayalık Şev Stabilizasyonu Ağları

 
SPIDER® - Kayalık Şev Stabilizasyonu Ağları SPIDER® - Kayalık Şev Stabilizasyonu Ağları SPIDER® - Kayalık Şev Stabilizasyonu Ağları

 

SPIDER® Kayalık Güvenlik Sistemi alışılagelmiş önlemlerden gerek işlevsel, gerekse ekonomik açıdan üstündür:

 

- Bükülü 4 mm’lik çelik tellerden oluşan, en az 1’770 N/mm2’lik yüksek bir çekme mukavemetine sahip spiral halat ağları

- Tanımlanmış olan kopan kütleye göre ölçüleri belirlenebilir

- Aktif veya pasif güvenlik önlemleri için

- Kendi aralarında uyumlu sistem bileşenleri, emniyet altına alınmış tüm alanda eşit derecede etkilidir

- 20 x 3.5 m’den itibaren rulolar ile geniş alanlara da döşenebilir

- Korozyona karşı optimum koruma

 

Geleneksel kayalık güvenlik önlemleri:

Götürüleri ve getirileri dikkatle tartılmalı

 

Kaya çıkıntıları, sarkan kayalar veya gevşek kayalar için güvenlik önlemi olarak farklı ve duruma göre az ya da çok faydalı – geleneksel çözümlerden faydalanılmaktadır:

- Mertekler

- Püskürtme beton kaplamalar

- Tel halat ağları

- Tel halat örgüler ve halat gergileri

 

1) Mertekler

Bu güvenlik önlemi çoğunlukla kapsamlı, zor ve masraflı inşaat işlerini gerektirmektedir. Bunun bir sonucu olarak, inşaat süresi zarfında genellikle tüm yol kesitinin de kapanması gerekmektedir. Takılan merteklerin açıkça görünür olması ise manzarayı kimi zaman bozmaktadır.

2) Püskürtme beton kaplamalar

Yeterli bir sağlamlığın sağlanabilmesi için çiviler ve/veya ankrajlar dar aralıklarla yerleştirilmelidir. Bunun dışında, püskürtme döküm kaplama belirli bir asgari kalınlıkta olmalıdır. Tüm bunlar, bol miktarda malzeme kullanımını ve yüksek giderleri de beraberinde getirmektedir. Bunların yanısıra, püskürtme beton kaplamalar çoğunlukla çirkin bir görünüm yaratmakta ve su ve hava şartlarından etkilenmektedir - Bu da uzun vadede çatlaklara yol açmaktadır.

3) Tel halat ağları

Tel halat ağları, geçmişte zemin ve kaya çivileri ile birlikte esnek bir kaya emniyeti sağlamak için kullanılmışlardır.. Kare veya dikdörtgen ağların mevcut geometrileri nedeniyle çivi aralığı rijittir: Bu aralık kayalık bölgenin şartlarına uyumlu hale getirilmesi – ve böylece optimize edilmesi - mümkün değildir veya sadece kısıtlı olarak mümkündür. Diğer bir dezavantajı da, ağ panellerinin sadece çok ufak bir alanı örtmeleridir:

Bu nedenle, bunların daha büyük alanlara bağlanması zaman almaktadır. Ağ halatları genelde çok az bir çinko tabakasına izin veren 1.0 mm çaplı tellerden üretildiğinden, bu tür bir önlemin ömrü de sınırlıdır. Normalde file gözlerini ve tel halatları birbirine bağlayan bağlantı elemanlarının (örn.çapraz bağlantı elemanları) da pek harika özelliklere sahip oldukları söylenemez: Bunlar çoğunlukla korozyona karşı yeterli korumaya sahip değildir ve mukavemetleri sınırlıdır.

4) Tel halat örgüler ve halat gergileri

Bu tür bir emniyetin yüke karşı dayanma kapasitesi son derece düşüktür. Kullanılan bileşenler kendi aralarında uyumlu olmadığından, tüm alan üzerinde eşit bir sağlamlık sağlanamamaktadır. İlgili önlemleri ölçülendirmek de mümkün değildir. Bu, özellikle düzensiz yüzeye sahip kayalık alanlarda sorun yaratmaktadır: Halatlar sadece lokal bir etkiye sahiptir. Ayrıca halat gerginliği zaman içinde azalabilir ve güvenlik açısından risk oluşturabilir. 

SPIDER® minimum düzeyde esner – Bu da gergi açısından avantaj sağlar ve sapmaları önler.

  

SPIDER® esnek bir şekilde yüzeye uyarlanabilir.

Sağlamlığı ve göz geometrisi sayesinde SPIDER® Spiral Halat Ağı ile çok düzensiz yüzey yapılarına ve hava nedeniyle oluşan geniş bloklar halindeki değişimlere sahip,

- bir kayalık şevden kopma veya kayma riski olan kaya kütleleri

- kaya çıkıntıları ve sarkmaları

- veya dengesiz kaya formasyonları

emniyete alınabilir: 4 mm’lik çok dayanıklı çelik telden üretilen spiral halat ağı kenarların ve çıkıntıların üzerine kolayca gerilebilir veya girintilere ve nişlere ankrajlanabilir. Kayalık bölgenin özelliklerine göre, spiral halat ağının altına ince gözlü ikinci bir örgü de monte edilebilir.

Bir sistem, iki güvenlik konsepti…

SPIDER® Spiral Halat Ağı, tırnaklı plakalar ile kaya çivilerine ve/veya kaya ankrajlarına takılır ve kayalık yüzeyin üzerine gerilir:

- Geniş kayalık bölgelerin aktif güvenliği için spiral halat ağı sadece kenar halatlarından değil, tüm yüzey boyunca bir çivi rasteri ile ankrajlanır.

- Sadece sınırlı, lokal bir tehlike söz konusuysa, bunun pasif güvenlik önlemi olarak spiral halat ağı ile paketlenmesi ve çepeçevre kenar halatları ile ankrajlanması yeterli olacaktır. Bu tür durumlarda ara çiviler genellikle gerekli değildir.

mevcut önlemleri de daha etkili kılar.

Geleneksel tel örgülerle (örn. basit altıgen gözlü örgüler) alınan önlemler çoğunlukla zaman içinde yetersiz kalmaktadır. Koruma etkisinin kalıcı olarak iyileştirilmesi için SPIDER® Spiral Halat Ağları üzerine gerilerek mevcut güvenliği kuvvetlendirebilir.

İkinci bir kullanım alanı da eski kaya düşme engelleridir: Düşmeleri durumunda mevcut koruyucu donanımların kapasitelerini aşacak kısmi kopmaların olduğu, hava şartlarından ileri düzeyde etkilenmiş kayalıklar, potansiyel kırılma ve kopmaları önlemek için SPIDER® Spiral Halat Ağı ile ekonomik bir şekilde emniyete alınabilir.

 

 

 

artusa.com.tr gabions.artusa.com.tr gabion.artusa.com.tr gabioes.artusa.com.tr gaviones.artusa.com.tr dereislahi.net dogalafetler.com dogaltehlikeler.com gabbioni.biz gabiao.com gabiaocaixa.com gabionboite.com gabioncages.com gabioncephe.com gabionfacade.com gabionfacades.com gabionmattresses.com gabionsilte.com gabionturk.com gabionusa.com gabyoni.com gaviones.biz geogridler.com jiletlitelfiyatlari.com kiyikoruma.com lesgabions.com paneltelcit.com paramassi.biz rockfallnet.com sevislahi.com sevkoruma.com taskinkoruma.com telcitfiyatlari.com